Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Göteborgsforskare i miljardsatsning på nya ebolavacciner

Nyhet: 2015-01-16

EU satsar omkring två miljarder kronor på åtta projekt som ska utveckla, tillverka och administrera nya vacciner och diagnosmetoder för ebola. Forskare vid Sahlgrenska akademin medverkar i ett av forskningsprojekten.

Den omfattande satsningen sker inom EU:s och den europeiska läkemedelsindustrins gemensamma partnerorganisation Innovative Medicines Initiative (IMI) samt med stöd av EU:s ramprogram Horizon 2020.

I satsningen ingår totalt åtta forskningsprojekt som ska påskynda utvecklingen av ett ebolavaccin, med fokus på tillverkning, vaccinupptag och diagnostik. Projekten är i sin tur en del av ett bredare program kallat IMI Ebola+, som lanserats för att möta de stora utmaningar som den pågående ebola-epidemin innebär.

Två miljarder i budgeten

De åtta projekten har en total budget på 215 miljoner euro (ca 2 miljarder SEK) och samlar över 40 partners från läkemedels- och diagnostikindustrin, folkhälsoorganisationer, universitet och forskningsorganisationer, hjälporganisationer och bioteknikföretag i Europa, Afrika och USA.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, medverkar i ett forskningsprojekt som fokuserar på en vaccinkandidat som går under det vetenskapliga namnet vesikulär stomatit virusvektor Zaire Ebola vaccin, VSV-ZEBOV.

– Världshälsoorganisationen har identifierat VSV-ZEBOV som en av de tre mest lovande ebola- vaccinkandidaterna, och kliniska prövningar pågår redan i Europa och Afrika. Vårt projekt bygger på detta arbete och syftar till att ytterligare utveckla VSV-ZEBOV. Med EU och IMI:s investering kan vi utnyttja kraften i toppmodern forskningsteknologi och samla in unik information om vaccinets styrka, kvalitet och säkerhet, säger forskaren Ali Harandi, ansvarig för Sahlgrenska akademins och Göteborgs universitets medverkan i projektet.

Högt på agendan

Tillkännagivandet av miljardsatsningen görs inför World Economic Forum i Davos, där ebolasituationen står högt på dagordningen.

Förutom det projekt där Göteborgs universitet medverkar fokuserar ytterligare två forskningsprojekt på utveckling av vaccinkandidater. Ett fjärde projekt syftar till att etablera en plattform som snabbt kan producera tillräckliga mängder av vaccinet utan att äventyra de stränga kvalitets- och säkerhetskraven.

Stigma och misstänksamhet

Ett femte projekt studerar vägar att öka människors acceptans och medvetenehet, med utgångspunkt i det stigma som omger ebola och den utbredda misstänksamhet mot vacciner som ofta är ett hinder i det förebyggande arbetet. Övriga tre forskningsprojekt i satsningen fokuserar på att utveckla pålitliga diagnostikmetoder som snabbt kan visa om en person är smittad.

Ytterligare forskningsprojekt planeras tillkomma under de närmaste månaderna. Dessa projekt kan fokusera på vaccin som även ger skydd för besläktade virus, på utvecklingen av nya behandlingar för ebola, nya vacciner som inte kräver extrema temperaturer och generering av nya diagnostiska test.

8 000 dödsfall

Den nuvarande Ebola-epidemin saknar motstycke i sin omfattning och geografiska spridning. Den senaste rapporten från WHO den 11 januari räknar till över 21 000 bekräftade och över 8 000 dödsfall, de flesta av dem i Guinea, Liberia och Sierra Leone.

WHO:s faktablad om Ebola: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

WHO statistik om det aktuella utbrottet: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/

KOMMENTARER TILL SATSNINGEN:

Irene Norstedt, verkställande direktör för IMI: “Lanseringen av dessa spännande nya projekt demonstrerar vår förmåga att snabbt svara på nödsituationer med ett program som kommer att ta itu med en rad utmaningar i den pågående ebolaforskningen, och som kompletterar andra organisationers arbete. Vår förhoppning är att dessa projekt kommer att bidra till att göra en skillnad i både nuvarande och framtida utbrott.

EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation Carlos Moedas: "Eftersom det inte finns något vaccin eller behandling mot ebola ännu måste vi snarast öka våra forskningsansträngningar. Med denna finansiering från Horisont 2020 och våra industripartners påskyndar vi utvecklingen av ett ebolavaccin samt av snabba diagnostiska tester. För att en gång för alla besegra ebola är detta de verktyg vi behöver."

Generaldirektör för European Federation of Pharmaceutcial Industries and Associations Richard Bergström: "Diskussionerna som kommer äga rum i Davos understryker behovet av att utveckla nya sätt att hantera globala hälsokriser. IMI:s förmåga att mobilisera olika offentliga och privata partner erbjuder en lösning som ingen enskild organisation skulle klara ensam."

Kontakt:
Ali Harandi, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-7866229
0733466967
ali.harandi @microbio.gu.se

FAKTA OM EBOLA
Ebolafeber är en ovanlig och dödlig sjukdom som orsakas av infektion från virusstammar som har sitt ursprung i floden Ebola. Viruset sprids i den mänskliga befolkningen genom mänsklig kontakt med kroppsvätskor från infekterade, symtombärande patienter. Sjukdomen, som har en inkubationstid på 2-21 dagar, börjar oftast med influensaliknande symptom som snabbt utvecklas till organsvikt och koagulationssvårigheter, vilket visar sig som interna och externa blödningar. Mellan 25 och 90 procent av de som smittas dör. Det finns för närvarande ingen legitimerad behandling.

OM IMI
Innovative Medicines Initiative, IMI, arbetar för att förbättra hälsan genom att påskynda utvecklingen av, och patienternas tillgång till, innovativa läkemedel, särskilt på områden där det finns ett stort medicinskt eller socialt behov. Uppdraget är att underlätta samarbetet mellan de viktigaste aktörerna inblandade i vårdforskning, inklusive universitet, läkemedels- och andra industrier, små och medelstora företag, patientorganisationer och läkemedels tillsynsmyndigheter.
Läs mer: http://www.imi.europa.eu/

OM HORIZON 2020
Horizon 2020, som inleddes den 1 januari 2014, är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Under de kommande sju åren satsas nästan 80 miljarder euro i forsknings- och innovationsprojekt inom hälsa, miljö, transporter, livsmedel och energi.
Läs mer: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Läs mer om ebolasamordningen: http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/ebola/index_en.htm

Faktablad om EU: s insatser kring ebola: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-599_en.htm

OM EFPIA
EFPIA representerar den europeiska läkemedelsindustrin och ger röst åt 1 900 företag engagerade i forskning, utveckling och föra nya läkemedel för att förbättra hälsa och livskvalitet över hela världen.
Läs mer: www.efpia.eu


 

AV:
031 786 38 69

Artikeln publicerades först på: sahlgrenska.gu.se

Sidansvarig: Evelyn Vilkman|Sidan uppdaterades: 2017-02-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?