Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Hundra miljoner till cancerforskning vid Göteborgs universitet

Nyhet: 2018-11-14


Bild:Jonas Nilsson får drygt tio miljoner från Cancerfonden i denna utlysning. Här tillsammans med Lisa Nilsson, i SATMEG:s lab i Sahlgrenska Cancer Center. SATMEG står för Sahlgrenska Translational Melanoma Group. Foto:Anna Rehnberg

Cancerfonden delar ut närmare 630 miljoner till cancerforskning under nästa år. Av dessa går nästan hundra miljoner till Göteborgs universitet. Hjärnkirurgen Asgeir Jakola provar en ny behandlingsform för den aggressiva och elakartade hjärntumören glioblastom, och är en av forskarna som får ta del av satsningen.

– Patienter med glioblastom är hårt drabbade och de får ofta återfall med dödlig utgång. Det är oerhört angeläget att testa nya behandlingsformer, i det här fallet med ett gammalt läkemedel i ny kombination, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.                                                                           

Den nya behandlingen består dels av ett gammalt beprövat läkemedel mot alkoholmissbruk – antabus, och dels ett kosttillskott med koppar. Sedan tidigare är det känt att antabus har en hämmande effekt på cancerceller. Grundforskning har visat att den hämmande effekten kan förstärkas ytterligare med hjälp av koppartillskott. Projektanslaget till Asgeir Jakola uppgår till 800 000 kronor per år i tre år.                                                        
– Vi hoppas att tilläggsbehandling med antabus och koppar förlänger överlevnaden hos människor med glioblastom, men det återstår att bevisa genom kliniska studier, säger Asgeir Jakola, som är adjungerad universitetslektor på sektionen för klinisk neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, och hjärnkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utökat anslag för kliniska studier kring cellterapi av melanom
Jonas Nilsson, vid institutionen för kliniska vetenskaper, får drygt 10 miljoner i projektbidrag och utökat anslag.

- Projekten handlar om att ta fram nya behandlingar för de patienter som lider av hud- eller ögonmelanom och som inte botats av den behandling som i år gav Nobelpriset. Genom att kombinera flera olika behandlingar eller genom att använda så kallad cellterapi som vi utvecklat så hoppas vi på att dessa patienter skall kunna få en ytterligare behandling, berättar Jonas Nilsson.

Medarbetare i projektet inkluderar tumörbiologen Lisa Nilsson, onkologen Lars Ny, kirurgen Roger Olofsson Bagge i samarbete med cell- och vävnadslaboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Cancerfonden är den viktigaste bidragsgivaren för oss så det är alltid speciellt att få anslag från den fonden. Vi får ett fortsättningsanslag för vår plattform för translationell cancerforskning där vi använder individanpassade djurmodeller, säger han.

Forskargruppen får även ett utökat anslag som möjliggör att de kan starta en del kliniska prövningar inom immunterapi och framför allt cellterapi av melanom.

- Med våra avancerade djurmodeller har vi tagit fram nya möjliga behandlingar som vi nu har möjlighet att se om de är användbara i klinik, säger Jonas Nilsson.

Generös finansiering
En annan forskare vid Sahlgrenska akademin är professor Ruth Palmer. Hon får ett projektanslag från Cancerfonden på 1,5 miljoner per år i tre år samt ett extra anslag på 1,8 miljoner per år i tre år för att arbeta mot barncancer

– Tack för den underbara nyheten – jag är fortfarande lite chockad om jag ska vara ärlig, på bästa möjliga sätt. Det är verkligen fantastiska nyheter för min forskningsgrupp och jag är mycket tacksam för Cancerfonden för denna generösa finansiering, säger Ruth Palmer när hon nås av nyheten på tisdagskvällen.

Ruth Palmer använder en klassisk modell för biologisk grundforskning, bananflugan, för att studera ett protein som kan orsaka cancer om det inte regleras på rätt sätt. Genom att lära sig mer om hur proteinet fungerar, hoppas hon finna nya sätt att behandla barncancerformen neuroblastom.

Utses i nationell konkurrens
Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning. Nytt för i år är en ytterligare satsning för extra kostnadskrävande studier som forskare kan ansöka om på 1-5 miljoner kronor årligen i upp till tre år.

Totalt, från alla lärosäten i Sverige, inkom det 451 ansökningar om anslag till forskningsprojekt till Cancerfonden. Av dessa beviljades 189 stöd. Förutom att maxanslaget höjs till 2,5 miljoner per år, fördelas 30 extra miljoner kronor per år på 14 särskilt innovativa projekt.

HELA LISTAN

Forskarmånader för kliniskt verksamma

Frida Abel
Avdelningen för patologi och genetik, institutionen för biomedicin
Genetiska förändringar i nervcellstumörer – relevans för klinisk diagnostik och behandling
Tre forskarmånader per år beviljade 2019-2021

Maria Ljungberg
Avdelningen för radiofysik, institutionen för kliniska vetenskaper
Tumörkarakterisering och tidig utvärdering av cancerbehandling med avancerade MR-metoder
Tre forskarmånader per år beviljade 2019-2021

Forskningsprojekt

Levent Akyürek
Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, institutionen för biomedicin
Patientspecifik behandling av lungadenocarcinom baserat på molekylär patologi
1 200 000 kronor

Peter Bernhardt
Avdelningen för radiofysik, institutionen för kliniska vetenskaper
Nya metoder för att analysera och förbättra diagnostik och behandling av spridd cancer med radioaktiva läkemedel
3 000 000 kronor

David Bryder
Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, institutionen för biomedicin
Modellering och karakterisering av chimära transkriptionsfaktorer som associerar med aggressiva subtyper av akut leukemi
5 250 000 kronor

Susanna Cardell
Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, institutionen för biomedicin
Regulation of tumour immunity by non-coventional T lymphocytes
2 400 000 kronor

Changyan Chen
Avdelningen för onkologi, institutionen för kliniska vetenskaper
Proteinkinas C som måltavla för behandling av bokspottscancer
1 200 000 kronor

Per Elias
Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, institutionen för biomedicin
The herpes virus replisome: functional characteristics and structural biology
1 200 000 kronor

Julie Grantham
Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Naturvetenskapliga fakulteten
Rollen för det molekylära chaperonet CCT i remodellering av cellskelett och metastasering

2 400 000 kronor

Bengt Gustavsson
Avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper
Translationella studier av tumörer i kolon och rektum i avsikt att finnna folat-associerade biomarkörer för prediktion av effekt och bieffekt vid cytostatikabehandling
1 200 000 kronor

Bengt Hallberg
Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, institutionen för biomedicin
Individualiserad och kombinatorisk behandling av ickesmåcellig lungcancer, morgondagens kliniska behandlingssätt i en preklinisk forskningsmiljö
3 750 000 kronor

Kristoffer Hellstrand
Avdelningen för infektionssjukdomar, institutionen för biomedicin
Immunterapi vid solid och hematopoietsik cancer
3 000 000 kronor

Khalil Helou
Avdelningen för onkologi, institutionen för kliniska vetenskaper
Prognostiska biomarkörer som nya behandlingsmetoder mot aggressiva bröst- och äggstockscancrar
1 200 000 kronor

Mari-Lois Ivarsson
Avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper
Minska dödlighet i kolorektal cancer genom att förhindra spridning av cancerceller till bukhinnan samt att identifiera biologiska markörer
2 400 000 kronor

Asgeir Jakola
Sektionen för klinisk neurovetenskap, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Ny användning av befintligt läkemedel för att behandla patineter med hjärntumörer
2 400 000 kronor

Åse Johnsson
Avdelningen för radiologi, institutionen för kliniska vetenskaper
Lungnoduler: potentiell lungcancer eller ”ofarlig prick”? Riskstratifiering av lungnoduler upptäckta i populationsstudien ”Swedish CArdioPulmonary bioImage Study” (SCAPIS) med mål att utveckla en enkel uppföljningsalgoritm
2 400 000 kronor

Chandrasekhar Kanduri
Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, institutionen för biomedicin
Studier av den prognostiska och terapeutiska potentialen hos långa, icke-kodande RNA-molekyler vid lungcancer och neuroblastom
4 500 000 kronor

Erik Larsson Lekholm
Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, institutionen för biomedicin
Mutationsheterogenitet i icke-kodande genomiska regioner i cancer
3 750 000 kronor

Sture Lindegren
Avdelningen för radiofysik, institutionen för kliniska vetenskaper
Målsökande strålbehandling med alfastrålande nuklider: utveckling av radiofarmakologi
2 400 000 kronor

Maria Ljungberg
Avdelningen för radiofysik, institutionen för kliniska vetenskaper
Tumörkarakterisering och btidig utvärdering av cancerbehandling med avancerade MR-metoder
1 800 000 kronor

Tommy Martinsson
Avdelningen för patologi och genetik, institutionen för biomedicin
Neuroblastom-genomet: karakterisering, biomarkörer-identifiering och stratifiering
1 600 000 kronor

Peter Naredi
Avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper
Behandling av metastaserande kolorektal cancer – ett multidisciplinärt program med fokus på kirurgonkologisk behandling av levermetastaser
2 400 000 kronor

Jonas Nilsson – projektbidrag och utökat stöd
Avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper
Translationell och klinisk cancerforskning för att finna nya behandlingar av pateinter med spridd hud- eller ögonmelanom
10 350 000 kronor

Ruth Palmer  – projektbidrag och utökat stöd
Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, institutionen för biomedicin
Signalöverföringsmekanismer av tyrosine kinase receptorn ALK och dess kontroll av tillväxt i Drosophila och mus
9 900 000 kronor

Matti Poutanen
Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin
Könshormonmönster som biomarkörer för prostatacancer
2 400 000 kronor

Marianne Quiding-Järbrink
Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, institutionen för biomedicin
T-cell immunitet mot tumörer i tjocktarmen
3 000 000 kronor

Sukanya Raghavan
Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, institutionen för biomedicin
Immunterapi mot tumörer genom blockering av PD-1-PDL-1 interaktioner med antikroppar: studier av resistensmekanismer för behandling
1 800 000 kronor

Hiroki Shibuya
Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Naturvetenskapliga fakulteten
Molekylär analys av DNA-reparationsmekanismer i murina könsceller
2 400 000 kronor

Gunnar Steineck
Avdelningen för onkologi, institutionen för kliniska vetenskaper
Tidig och sen inflammation i tarmväggen och tarmhälsan hos canceröverlevare – ett translationellt normalvävnadsprojekt
3 000 000 kronor

Göran Stenman
Avdelningen för patologi och genetik, institutionen för biomedicin
Fusionsonkogener och andra genomiska avvikelser i körteltumörer – från upptäckt till utveckling av målstyrd terapi
6 000 000 kronor

Karin Sundfeldt
Avdelningen för obstetrik och gynekologi, institutionen för kliniska vetenskaper
Vi närmar oiss nya icke-inasiva tester för riskklassificering och diagnostik av gynekologisk cancer; med särskilt fokus på cancer i äggstockarna
3 000 000 kronor

Susanne Teneberg
Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, institutionen för biomedicin
Helicobacter pylori och magsäckscancer. Kolhydratreceptorers betydelse för H. pylori-inducerad inflammation.
1 200 000 kronor

Christine Wennerås
Avdelningen för infektionssjukdomar, institutionen för biomedicin
Suppressiva eosinofiler förenklar diagnostiken av ”graft-versus-host”-sjukdom
1 800 000 kronor

Mary Jo Wick
Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, institutionen för biomedicin
Funktionen av intestinala makrofager och dendritiska celler i kronisk tarminflammation och kolorektal cancer
1 800 000 kronor

Ulf Yrlid
Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, institutionen för biomedicin
Immunoterapi av human kolorektalcancer: Tillämpning vägledd av genetisk tumöranalys, multifärgshistologi av immunceller och in vivo validering
1 800 000 kronor

Pierre Åman
Avdelningen för patologi och genetik, institutionen för biomedicin
FET-gruppen av fusionsonkogener – transformationsmekanismer, epigenetik och terapiförsök
1 600 000 kronor

Planeringsstöd

Mikael Nilsson
Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, institutionen för biomedicin
Tyreoideacancer och thyroidologi
225 000 kronor
 
Läs Cancerfondens egen artikel "100 miljoner till cancerforskning vid Göteborgs universitet"

 Text uppdaterad 181116 / red. Susanne Lj Westergren

AV:

Artikeln publicerades först på: sahlgrenska.gu.se

Sidansvarig: Cecilia Koskinen|Sidan uppdaterades: 2017-02-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?