Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Apotekarprogrammet

Apotekarprogrammet i Göteborg har funnits sedan höstterminen 2000 och är en av två utbildningar som finns i Sverige för apotekare. Utbildningen är fem år lång och består av kurser inom ämnena kemi, biovetenskap och farmaci men innehåller även inslag av teknik och samhällsinriktade ämnen.


Vår institution ansvarar för
följande kurser inom apotekarprogrammet

OBS! Dessa kurser går ej att läsa som fristående kurser, om du är intresserad av att söka till apotekarprogrammet hittar du mer info på Sahlgrenska akademins sidor eller på universitetets centrala sidor

Termin 2

Cellbiologi A, Cellen och dess arvsmassa, 10.5 hp (CEB210)

Kursens syfte är att ge grundläggande, utvidgade och fördjupade kunskaper om cellers uppbyggnad samt om arvsmassans struktur och funktion. Vidare syftar kursen till att göra den studerande förtrogen med de metoder som står till buds för att analysera och manipulera, samt hantera information om, genetiskt material. Kursen syftar också till att belysa ärftliga egenskapers inverkan på effekten av läkemedel, samt de etiska och hållbarhetsmässiga utmaningar som den allt kraftfullare gentekniken ställer samhället inför.

Cellbiologi B, Cellens fysiologi, 10.5 hp (CEB220)

Kursens syfte är att ge grundläggande, utvidgade och fördjupade kunskaper om cellens olika membraner, bildning och transport över dessa, samt om hur celler upprätthåller sin form och stabilitet och inbördes kommunikation. Vidare syftar kursen till att den studerande skall kunna integrera sina kunskaper från denna och föregående kurs genom studier av celldelnings- och celldödsmekanismer samt av tillämpningen av rekombinant proteinbioteknik inom farmaceutisk produktion.

Cellbiologi C, Cellens metabolism, 10.5 hp (CEB230)

Kursens syfte är att ge grundläggande, utvidgade och fördjupade kunskaper om cellens och den mänskliga kroppens metabolism, ur ett farmaceutiskt perspektiv. Vidare syftar kursen till att den studerande skall kunna integrera sina kunskaper från denna och föregående kurser så att helhetsuppfattning av cellens funktion erhålles. Kursen omfattar cellens energiförsörjning och biosyntes samt nedbrytning av de olika makromolekylerna och hur olika delar av metabolismen lokaliserar till olika organ och integreras mellan dessa. Kursen innehåller även moment vars syfte är at ge studenterna ökad förmåga att kommunicera kunskap och arbeta i grupp.


Termin 4

Immunologi, infektion, hematologi
och tumörbiologi 7,5 hp (IMM401)

Kursen behandlar normalfunktion, sjukdomslära och farmakoterapi inom områdena immunologi, infektion, hematologi och tumörbiologi. Särskild tonvikt läggs på verkningsmekanismer för och utveckling av läkemedel som används inom respektive område.

 

Termin 8

Bioanalytisk kemi och molekylär farmakologisk cellbiologi 7,5 hp (BCG810)

Valbar fördjupningskurs på avancerad nivå inom preklinisk experimentell läkemedelsforskning. Denna kurs ger tillsammans med kursen Molekylär genetik och utveckling av rekombinanta proteinläkemedel, en mer komplett förståelse av modern molekylär forskning. Kursen består av laborationer, föreläsningar och gruppdiskussioner. Kursen syftar i första hand till en metodologisk skolning i moderna molekylära metoder och innehåller mycket eget laboratoriearbete.

Molekylär genetik och utveckling av
rekombinanta proteinläkemedel 7,5 hp (BCG820)

Valbar fördjupningskurs på avancerad nivå. Kursen består av laborationer, föreläsningar och gruppdiskussioner. Kursen syftar i första hand till en metodologisk skolning i moderna molekylär genetiska metoder och innehåller mycket eget laboratoriearbete. Under föreläsningar, gruppdiskussioner och demonstrationer ges en genomgång av ett flertal olika metoder och dess användbarhet för att besvara olika frågeställningar och framställa rekombinanta proteinläkemedel.

Immunologiska metoder med inriktning mot
vaccinutveckling 7,5 hp (BCG840)

Kursen syftar i första hand till en metodologisk skolning i moderna immunologiska metoder. Under föreläsningar och gruppdiskussioner behandlas också interaktioner mellan mikrober och värdceller, vaccinformuleringar, utveckling av nya vacciner och adjuvants och utformning av kliniska prövningar.

 


  

 

Mer info om programmen

Du hittar mer info om programmen på GU:s centrala sidor:
Apotekarprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet
Läkarprogrammet

Sidansvarig: Evelyn Vilkman|Sidan uppdaterades: 2017-02-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?