Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Läkarprogrammet

Läkarprogrammet är med sina elva terminer, det vill säga fem och ett halvt års heltidsstudier, en av de längsta grundutbildningarna vid svenska universitet.

Programmet i Göteborg är indelat i två delar, den första delen ger studenterna teoretisk kunskap om hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Studierna är då fokuserade på anatomi, cellbiologi, genetik och utvecklingsbiologi, fysiologi, biokemi och farmakologi.

Under andra delen av utbildningen är undervisningen inriktad på sjukdomar, deras uppkomst, orsak, utbredning och behandling. Den största delen av undervisningen sker på sjukhus och vårdcentraler.

Vår institution ansvarar för följande
kurser inom läkarprogrammet

OBS! Dessa kurser går ej att läsa som fristående kurser, om du är intresserad av att söka till läkarprogrammet hittar du mer info på Sahlgrenska akademins sidor eller på universitetets centrala sidor


Termin 1

Översikt anatomi, vävnad, cell 7,5 hp (LÄG012)

Kursen består av fyra delar: 1. Cellen och grundläggande begrepp, 2. Rörelseapparat, 3. Inre organ, 4. Styrsystem. Målet med kursen är att studenterna ska få en användbar fakta- och förståelsegrund kring människokroppens organisation och funktion samt en fackterminologisk verktygslåda.

Biomedicinsk fördjupning: Patogenes (BF1), 3 hp (LÄG014)

Kursen ger kunskaper inom följande områden 1. Vetenskapshistoria och vetenskapsteori. 2. Experimentella modellsystem för biomedicinsk forskning. 3. Begreppet patogenes och dess molekylära och cellulära underlag. 4. Den vetenskapliga artikelns form. 5. Biomedicinska tidskrifter och litteratursökning. 6. Principer för värdering av forskningsresultat. Studenterna får även studera patogenetiska mekanismer inom ett aktuellt biomedicinskt forskningsområde.

Molekylär cellbiologi 16,5 hp (LÄG013)

Kursen är indelad i fyra block: 1. Cellens byggstenar och biokemins verktyg, 2. Den prokaryota cellens molekylära biologi, 3. Den eukaryota cellens molekylära biologi, 4. Eukaryot cellbiologi - cellens uppbyggnad och tillväxtreglering. Målet med kursen är att studenterna bland annat ska kunna beskriva hur proteiner, nukleinsyror, kolhydrater och lipider är uppbyggda, och förklara sambanden mellan deras struktur och funktion. Kursen ger även kunskap om bland annat DNA, cellcykeln och cellbiologiska skeenden.


Termin 2

Funktionell histologi 9 hp (LÄG021)

Kursen är indelad i tre moment: 1. Kroppens vävnader, dvs epitel, bindväv, stödjevävnad, blod och muskelvävnad. 2. Styrsystemet, dvs nervsystemet, sinnesorganen och endokrina organ. 3. Slemhinnesystem, dvs respirationssystem, digestionsorganen och urogenitalorganen. Dessutom lär sig studenterna att mikroskopera.


Termin 3-4

Klinisk anatomi och utvecklingsbiologi 18 hp (LÄG033)

Kursen omfattar föreläsningar, handledd gruppundervisning, laborationer och demonstrationer (humandissektioner samt utvecklingsbiologisk lab på Drosophila). Studenterna ägnar sig även åt självstudier med vägledning av detaljerade beskrivningar av kunskaps- och kompetensmål. Kursen erbjuder även gästföreläsningar av kliniker och expertis inom etik.

Kursen delas in i fyra avsnitt: 1. Utvecklingsbiologiska principer. 2. Rörelseapparatens anatomi och embryologi. 3. Huvud/hals och centrala nervsystemets anatomi och embryologi. 4. De inre organens anatomi och embryologi.

Patologi, 15 hp (LÄG042)

Kursen syftar till att ge kunskap om sjukdomars orsaker och utveckling och påverkan på individen. Kursen ska ge en nödvändig kunskapsbas för vidare kliniska studier, och att ge en insikt i patologins roll vid diagnostik och behandling av sjukdomar.

Kursen är organiserad i fyra huvudblock: a) Cell- och vävnadsskada, adaptation och reparation, b) Inflammation och immunologiska sjukdomar, c) Cirkulations och respirationsorganens sjukdomar, d) Tumörlära.


Termin 5

Genetik, 3 hp (LÄG051)

Kursen behandlar samspelet mellan genotyp och fenotyp. Begrepp som gen, kromosom, mutation, rekombination, genetiska avstånd samt epigenetiska faktorer kommer att diskuteras. Vidare skall modeller för såväl monogena samt polygena sjukdomar genomgås. Metoder för analys av humana genetiska sjukdomar kommer att diskuteras. Kursen kommer också att ta upp hur genetisk kunskap kan användas i den kliniska situationen samt ge förståelse av de etiska ramar och överväganden som är aktuella inom kliniken.

Infektion, mikrobiologi och immunförsvar, 19,5 hp (LÄG053)

Kursen avser att förmedla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt så att studenten ska kunna diagnostisera och behandla patienter med vanliga inhemska infektionssjukdomar i såväl öppenvård som slutenvård. Kursen ger också studenten grundläggande kunskaper om mikroorganismer och infektionsförsvaret samt förståelse för samspelet mellan värd och mikroorganism vid sjukdom

Mer info om programmen

Du hittar mer info om programmen på GU:s centrala sidor:
Apotekarprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet
Läkarprogrammet

Sidansvarig: Evelyn Vilkman|Sidan uppdaterades: 2016-11-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://biomedicine.gu.se/utbildning/L_karprogrammet/
Utskriftsdatum: 2019-09-22