Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fristående kurser

Institutionen för biomedicin erbjuder några fristående kurser, både på grund- och avancerad nivå.

Lokal antagning

Handledarutbildning för biomedicinska analytiker och dietister, 7,5 högskolepoäng

Kursen riktar sig till dig som är biomedicinska analytiker eller dietist och har erfarenhet av att handleda studenter under verksamhetsförlagd utbildning och till dig som ännu inte handlett studenter men som gärna vill göra det.

Antagning via antagning.se

BMA101 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 högskolepoäng (avancerad nivå)

BMA102 Erytrocytmorfologi vid sjukdom - diagnostisk laboratoriemetodik, 7,5 högskolepoäng (avancerad nivå)

Kursen behandlar blodbildning och erytrocytens normala funktion, morfologiska avvikelser samt sjukdomar och defekter relaterade till erytrocyten. Syftet är att du ska fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom hematologi och hematologisk laboratoriediagnostik. Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska laborativa metodövningar. Kursen ges på avancerad nivå och kan ingå i magister-, eller masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

BMA109 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 högskolepoäng (avancerad nivå)

Biomedicinsk laboratorievetenskap (BML) är huvudområdet i biomedicinsk analytikerexamen. Området definieras av Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (IBL) som "läran om metoder för klinisk analys av biologiska material och funktioner".
Kurserna vi erbjuder på avancerad nivå tillhör huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap och kan ingå i magister-/masterexamen i Biomedicinsk laboratorievetenskap.

BMA113 Molekylärbiologisk diagnostik av mikroorganismer, 7,5 högskolepoäng (avancerad nivå)

Kursen är en molekylärmetodologisk metodikkurs som främst fokuserar på diagnostik av mikroorganismer. Kursen fokuserar på olika PCR-metoder såsom realtids-PCR, RT-PCR och dd-PCR samt Sanger-sekvensering, NGS och epidemiologisk metodik med fokus på applikationer, metoddesign, databasanvändning och felsökning.
Kursen riktar sig främst till biomedicinska analytiker eller motsvarande. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment.

LÄ014A Fördjupningskurs i anatomi, 7.5 högskolepoäng (grundnivå)

Kursen ges på svenska och vänder sig i första hand till studerande vid läkarprogrammet som är intresserade av att förkovra sig inom anatomiämnet och vill få möjlighet att arbeta som amanuenser (juniorlärare) i anatomi vid Sahlgrenska akademins läkarprogram.

LÄ014B Fördjupningskurs i anatomi del 2, 7.5 högskolepoäng (grundnivå)

Kursen ges på svenska och vänder sig i första hand till studerande vid läkarprogrammet som är intresserade av att fördjupa sig inom anatomiämnet och vill få möjlighet att arbeta som amanuenser (juniorlärare) i anatomi vid Sahlgrenska akademins läkarprogram. Kursen är en fortsättningskurs på Fördjupningskurs i anatomi del 1, LÄ014A.

MED111 Smittspridning och antibiotikaresistens, 15 högskolepoäng (avancerad nivå)

Spridning av smitta inom sjukvården och i samhället orsakar stora kostnader och ökande förekomst av resistenta mikroorganismer är ett växande problem och ett hot mot en hållbar samhällsutveckling. Att motverka smittspridning och antibiotikaresistens kräver vetenskapligt grundad kunskap om hur mikroorganismer sprids och hur sådan
spridning kan motverkas.

Kursen ger grundläggande kunskaper i klinisk mikrobiologi, infektionsimmunologi och hur resistens mot antimikrobiella medel uppstår, selekteras fram och sprids. Tyngdpunkten ligger på hur medicinskt relevanta mikroorganismer sprids mellan individer, de viktigaste smittvägarna (kontaktsmitta, fekal-oral smitta och luftburen
smitta) samt hur smittspridning kan förhindras. Viktiga resistenta bakteriegrupper som MRSA, VRE, ESBL- och ESBL-carba-bildande bakterier behandlas. Lagstiftning och organisation av smittskyddsarbetet i vård och samhälle gås igenom. Kursen innehåller moment där studenten i grupp får söka och värdera vetenskapliga publikationer inom området smittspridning och vårdhygien och resonera kring kunskapsläget i dessa frågor.

Kursen ges på halvfart och baseras på föreläsningar, självstudier, grupparbeten och seminarier. Studiebesök och laborationer kan förekomma.

Ansökan


Anmälan sker på www.antagning.se

Sidansvarig: Viveka Gren|Sidan uppdaterades: 2017-03-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?